Salesiánské příměstské tábory

Termín realizace: červenec a srpen 2018

Místo realizace projektu: České Budějovice a blízké okolí

Záměrem projektu je realizace krátkodobých jednorázové akcí pro děti v období letních prázdnin. Salesiánské středisko má dlouholeté zkušenosti v pořádání pobytových táborů. Před několika lety jsme vyhověli poptávce veřejnosti a začali realizovat tábory příměstské. Jejich programová náplň se liší od táborů pobytových, základní pilíře salesiánské práce ale zůstávají zachovány. Individuální přístup a rodinná atmosféra je zajištěna malým počtem účastníků na jednom táboře, a dělením táborů podle věku účastníků. Jen tak můžeme zajistit správný program, šitý na míru dětem v určitém věku a se specifickými zájmy. Vedoucí i asistenti, kteří se na realizaci táborů podílí, mají několikaleté zkušenosti v práci s dětmi a mládeží, prochází školením o bezpečnosti, zdravovědě, pedagogice aj.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Pravidelná zájmová činnost pro děti

Termín realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Místo realizace projektu: Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

V souladu se základní vizí rozvoje oblasti na území města České Budějovice, kterým je podpora kvalitní nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let věku plánuje Salesiánské středisko mládeže pokračovat v realizaci pravidelné zájmové činnosti pro děti a mládež.

Cílem projektu je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku do 18 let navštěvující zájmovou činnost v Salesiánském středisku mládeže.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Termín realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Místo výkonu realizace projektu: České Budějovice a okolí

Výchozí situace projektu:

Salesiánské středisko mládeže při své práci s dětmi a mládeží spolupracuje s řadou dobrovolníků (ročně cca 120 lidí). Bez jejich pomoci by práce zaměstnanců nebyla možná v takovém rozsahu a kvalitě. Z těchto důvodů je práce s dobrovolníky či praktikanty jedna z hlavních náplní činnosti organizace. I když dobrovolníci pracují zdarma, péče o ně levná není (náklady spojené s náborem, vzděláváním, pojištěním, motivováním či udržením dobrovolníků v jejich činnosti).

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Děti a mládež na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj v Českých Budějovicích

Výchozí situace:

SaSM – DDM ČB je poskytovatel registrované služby NZDM V Kostce. V návaznosti na tuto službu vyvíjí také podpůrné aktivity pro rodiny těchto dětí. Projekt reflektuje potřeby lidí z místní komunity sídliště Máj v Českých Budějovicích a na základě dlouhodobého monitoringu vytváří volnočasovou nabídku pro děti a mládež a práci s jejich rodinami jako prevenci sociálního vyloučení z důvodů sociálního znevýhodnění.

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež a práci s jejich rodinami předcházet jejich sociálnímu vyloučení.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT

Termín realizace projektu: 14. 2. 2019 – 31. 12. 2019

Místo realizace projektu: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice, Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj České Budějovice

Výchozí situace projektu:

Cílem této části projektu je rozvoj a podpora dobrovolnické služby mladých lidí, což přímo souvisí se zvyšováním kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB, zkvalitňování spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a jejich vzdělávání.

Cílem je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže a podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů a kroužků v SaSM – DDM ČB.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB. Více než 360 dětí a mladistvých získá možnost účelně trávit svůj volný čas. Patří sem jak děti vyžadující přístup s pevným programem, tak děti neorganizované.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo

Horolezecké – boulder závody na Čtyráku

Termín realizace projektu: 9. 3. 2019

Místo: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice

 

Účastníci ve věku od 8 do 26 let se budou ucházet o zajímavé lezecké ceny v kategoriích:

začátečníci / začátečnice: 0-13 let
pokročilí: 14-99 let

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo

Bez obav spolu (BOS)

Termín realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 06. 2019

Místo výkonu realizace projektu: České Budějovice

Prostřednictvím spolupráce krajského vzdělávacího zařízení, NNO, škol a školských zařízení a sociálních a zdravotních služeb dojde k vytvoření sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami, kde budou provozována i neformální předškolní centra, dojde i k podpoření žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání. Aktivity se však nevěnují pouze usnadnění přechodu mezi MŠ a ZŠ ale i mezi 1. a 2. stupněm základního vzdělávání. Za tímto účelem budou základním školám nabízeny program šité na míru jejich třídnímu kolektivu s cílem podpořit přátelské vztahy a vzájemnou interakci žáků.

SaSM – DDM ČB v rámci projektu realizuje vzdělávací aktivity v Předškolním centru (zaštiťuje programy Klubík Mája, Kroužek s prvky Montessori a Rodičovský klub). Spolupracuje s rodiči, MŠ, ZŠ a ostatními příslušnými institucemi za účelem podpory dětí ve vzdělávání. Dále jsou realizovány programy pro 6. ročníky základních škol.

Partneři s finančním příspěvkem:

  • Cheiron T, o.p.s.
  • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice
  • NADĚJE

bos_financovani