Nelze věnovat více než sám sebe

Přes deštivé dny, které panovaly koncem května, se uskutečnil tradiční závěrečný oheň pro dobrovolníky na zahradě Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích.    Salesianske stredisko mladeze_dobrovolnici_ 023

Tento „rituál“ se již tradičně koná u příležitosti zakončení školního roku. Pro dobrovolníky, kteří po celý rok nezištně pomáhají s výchovou i vzděláváním dětí a mládeže, je jednou z forem poděkování a rozloučení se před prázdninami. Pro dobrovolníky, kteří se chystají na letní pobytové akce – tzv. chaloupky, je toto setkání startovacím rituálem před jejich prázdninovými aktivitami.

Letos se místo konce června konala rozlučka spojená s občerstvením již koncem května, konkrétně ve středu 28. 5. od 18:30 hodin. Déšť asi 2 hodiny před akcí ustal, a tak se mohlo občerstvení servírovat venku. Začali jsme hravými aktivitami s balonky, do které se zapojili všichni dobrovolníci, zaměstnanci i příznivci napříč generacemi. Nechyběl ani tradiční táborový oheň a nezbytné špekáčky.

Sešlo se něco přes 30 účastníků. Společně jsme zavzpomínali, ale i plánovali na příští rok. Ředitel Střediska, Tomáš Rádl, vyzdvihl přínos dobrovolníků v organizaci, poděkoval a ocenil jejich služby. Zároveň také přivítal a uvedl do pozice nového koordinátora dobrovolníků, Petra Kubu. Dosavadní koordinátorka v červnu odchází na mateřskou dovolenou.

Věříme, že i nadále budeme naším dobrovolníkům nápomocni stejně, jako jsou oni našim účastníkům a klientům.

autor: Eliška Pitálková