Mladí z klubu Oráč se po roce opět vrátili na Vltavu

Letos se již osmý rok konala voda s klubem Oráč. Během čtyř dnů devítičlenná posádka na flotile pěti kánoí zdolala 80 říčních kilometrů řeky Vltavy. Salesianske stredisko mladeze_Klub na vode_ 016Námořníci vypluli v pondělí 30. 6. odpoledne z Vyššího brodu a do Českých Budějovic ke břehu sportovní haly přirazili ve čtvrtek 3. 7. Během plavby přespali v kempech U tří veverek, pod Barevnou skálou a u Kelta. Večer plály ohně, námořníci zpívali s kytárami i bez kytár, bavili se s jinými vodáky a rožnili špekáčky nebo těstoviny. Počasí až na jedno pršavé odpoledne plavbě přálo, vládla dobrá nálada a atmosféru plavby dokreslovala překrásná příroda vůkol řeky Vltavy. Na konci plavby byla udělena cena Černé perly posádce Vaška a Pavla, kteří se po cestě cvakli čtyřikrát, což vyjadřoval i symbol ponorky na jejich vlajce.

Autor: Luděk Beneš