Listopadová mše na KC Máj

Jako každý listopad i letos se část farnosti u kostela sv. Vojtěcha přesunula ze Čtyř Dvorů o něco dál – na kraj sídliště Máj. V neděli 14. listopadu zde proběhla mše svatá v tělocvičně, kterou farníci celou zaplnili. Mši sloužil bývalý ředitel českobudějovického salesiánského střediska Tomáš Rádl a hudební složku obstarala ZUŠ Vojtěch pod vedením Zdeňka Závičáka a za doporovodu dalšího z českobudějovických salesiánů, Pavla Kuchaře.

Po skončení samotné bohoslužby se návštěvníci přesunuli do prostor střediska, určených pro pedagogické a sociální programy, aby zde společně strávili ještě nějaký čas po mši. Poněkud zamračené nedělní dopoledne tak projasnil příjemný ruch na větší z budov našeho salesiánského střediska.