Kurz první pomoci pro střediskové zaměstnance a dobrovolníky

V průběhu listopadu a prosince se střediskoví zaměstnanci a dobrovolníci školili v první pomoci.  1 zaměstnankyně a 7 dobrovolníků absolvovalo čtyřicetihodinový akreditovaný kurz Českého červeného kříže – Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz se odehrával v pohodovém a kamarádském duchu, jelikož lektorka kurzu je zároveň aktivní členka a lektorka Českého červeného kříže. V rámci kurzu si jeho účastníci zopakovali něco z anatomie člověka, naučili se základům první pomoci, které si také prakticky vyzkoušeli (došlo i na fingované situace a namaskovaná zranění), v bazénu si osvojili některé techniky záchrany tonoucího,  naučili se různé druhy obvazů apod. Kromě první pomoci u úrazů se kurz zabýval také různými nemocemi nebo záchvaty některých onemocnění, která se mohou na zotavovací akci (či na akci Střediska) objevit a jak by se mělo starat o nemocné. Dotkli jsme se také hygieny a epidemiologie a zabývali se povinnostmi zdravotníka, obsahem lékárničky  a vedením zdravotnické dokumentace.

S kurzem byli spokojení jak jeho účastníci, tak i lektorka. Prožili jsme spolu příjemné 2 víkendy, pár hodin v bazénu a v pondělí 14. prosince byl kurz zdárně zakončen zkouškami.

Jak se říká – štěstí přeje připraveným – takže i my přejeme všem absolventům kurzu při jejich aktivitách s dětmi samé příjemné chvilky a nejlépe bez zranění.

Autor: Radka Rejhová