Klub Oráč v České televizi

Chcete se dozvědět něco o nízkoprahových zařízeních dětí a mládeže? Nevíte, co vlastně tato zařízení nabízí a kdo do nich chodí? Fandíte nízkoprahovým nebo otevřeným klubům? Chcete vidět prostory Salesiánského střediska mládeže, pracovníky a klienty klubu Oráč v televizi? Pokud jste na některou z předešlých otázek odpověděli ANO, pak si zapište do diáře datum 3. ledna 2010 a ve 20 hodin si zapněte televizi, program ČT 2. Bude se vysílat dokument nazvaný Čekárna na dospělost, který realizovala České asociace streetwork ve spolupráci s Nadací Vodafone, Českou televizí a několika nízkoprahovými a otevřenými kluby z celé České Republiky. Klub Oráč se na natáčení tohoto dokumentu také podílel.

Autor: Radka Rejhová