Jak pracuje mediální kroužek?

Jak jste si mohli povšimnout, na našich webových stránkách se v minulých týdnech objevil nový baner „Téma měsíce“. Středisko se rozhodlo na základě dvouměsíčních celostřediskových témat věnovat nejen odborným tématům v kroužcícOLYMPUS DIGITAL CAMERAh, či „volné“ zábavě v Romské oratoři a klubu Oráč, ale i průřezovým tématům jenž se nás všech dotýkají.

Na měsíc únor a březen bylo vyhlášeno téma „Křehký život“. Mediální kroužek se rozhodl zapojit do tohoto témtu po „svém“. Účastníci si nejdříve o tomto tématu povídali a přemýšleli, co pro ně znamenají tato dvě slova – křehký život. Po teoretické připravě se účastníci pustili do samotné realizace svých „projektů“, výsledkem jejich práce jsou krásné prezetace:

[download id=“31″] [download id=“32″]

Během roku se účastníci zapojili do několika projektů, natočili několik reportáží, vyráběli vlastní vánoční pohlednice, animaci, televizní anketu…atd. Jako ochutnávku přinášíme pár fotografií přímo z „placu“.