Florbal pro mladé

Nestagnujeme, rosteme!!!

Důkazem toho jsou např. naši florbalisti. Původně „florbalový kroužek“ se stal členem České florbalové unie (ČFB). Nyní neseme název florbalový klub „FBC ČB“. V současnosti máme 2 kategorie hráčů – starší žáci a dorost. Někteří z chlapců, účastnících se florbalu, jsou ze sociálně problémových rodin žijících na velkých sídlištích. Přesto se v těchto chlapcích podařilo vzbudit zájem a motivovat je pro sport – konkrétně florbal. Jednou z aktivit, plynoucích z členství ve Florbalové unii, je realizace florbalových turnajů, které musí každý klub zorganizovat. V letošní sezóně naše starší žáky a dorost čekala realizace dvou turnajů. Tyto proběhly dne 20. 9. 2008 (Kaplice) a 30. 11. 2008 (Chotoviny).

 

Projekt spolufinancuje Statutární město České Budějovice.