Filmové středy v klubu Oráč

Již několik týdnů držíme v rámci klubu „filmové středy“. S občasnými výjimkami chceme každou středu v klubu Oráč pouštět film dle vlastního výběru samotných návštěvníků klubu. Seznam filmů, ze kterých lze vybírat,  visí na jedné z nástěnek v klubu a „klubáci“ mohou dle svého uvážení hlasovat pro film, který by chtěli následující středu shlédnout. Rozhodně je z čeho vybírat, seznam filmů čítá kolem 140 titulů a je stále otevřený. Promítá se během běžného středečního klubu, promítání začíná vždy dle délky filmu.

Tento filmový klub se setkává s velkým ohlasem, především díky tomu, že výběr filmů závisí na návštěvnících klubu. Věříme, že filmové středy se i nadále budou těšit takovému zájmu!