Drogy nemají šanci!

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice ve spolupráci s občanskou společností do Světa, o.s. a Krajským úřadem Jihočeského kraje realizovalo ve dnech 14. – 15. 6.2012 Kurz protidrogové prevence. Kurzu se účastnilo 20 lidí z různých neziskových organizací zabývajícími se dětmi a mládeží ohroženými nežádoucími sociálními jevy.  Podnět k realizaci tohoto projektu vychází z každodenní praxe sociálních pracovníků, kteří se s drogovou problematikou u těchto dětí potýkají.

Jak včas rozpoznat prvotní příznaky experimentování s drogou, nebo jak s takovými dětmi dál pracovat – o tom všem se mohli dovědět na dvoudenním kurzu, který finančně podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.

Tématické zaměření výukového programu:

  • Rozvoj pracovních kompetencí při práci s uživateli drog
  • Rozvoj znalostí a hlubší informovanosti o drogovém užívání se zaměřením na lokalitu České Budějovice
  • Specifika práce s experimentátory a uživateli drog
  • Pedagogické aspekty práce s experimentující mládeží

Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje