Den otevřených dveří NZDM Otevřené kluby

Ve spolupráci s Českou asociací streetwork a Nadací Vodafone proběhne v týdnu od 20. do 26. září 2010  informační kampaň „Týden nízkoprahových klubů IV.“ Základním principem této akce je uspořádání akcí pro veřejnost v regionech a lokalitách, kde nízkoprahové kluby působí.

Do této akce se zapojí sekce NZDM Otevřené kluby, která je součástí  Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice. Den otevřených dveří proběhne v budově SaSM – DDM ČB dne 21. 9. 2010 od 14:00 do 18:00. Je určen pro širokou veřejnost (laickou i odbornou), rodiče uživatelů atd. Během dne budou mít návštěvníci možnost prohlédnout se prostory Střediska, kde programy Otevřených klubů probíhají, seznámit se s činností nízkoprahového zařízení, pohovořit s pracovníky a vyzkoušet si některé činnosti.

Srdečně zveme všechny zájemce!

Pracovníci Otevřených klubů

Pozvánka Den otevřených dveří