Adaptační den v MŠ K. Štěcha

Adaptační den v MŠ K. Štěcha

V úterý 11. 6. 2023 jsme s dětmi z Klubíku Mája navštívili 6. třídu Mateřské školy K. Štěcha. Děti si prohlédly prostředí třídy a pohrály si s hračkami, vytvořily si z papíru pestré nanuky a spolu s ostatními dětmi a paní učitelkami si zazpívaly několik písniček s pohybovým doprovodem. Následně jsme se společně přesunuli na zahradu, kde se děti vyřádily na různých prolézačkách a užily si pobyt venku.

Tuto návštěvu vnímáme jako velmi důležitou, jelikož většina dětí, se kterými jsme se do mateřské školky podívaly, tam od září nastupuje na poslední rok předškolní docházky. V září tedy nepůjdou do zcela neznámého prostředí, ale již trochu tuší, jak to ve školce vypadá a co je tam čeká. Všem se tam moc líbilo.

Open Club Pod Střechou

Open Club Pod Střechou

Rádi byste zažili nezapomenutelné odpoledne plné AKCE a ZÁBAVY?

Přijďte se pobavit na Otevřený klub pod Střechou dne 17. 6. 2024! Vstup je zdarma a akce se koná před KD Vltava v Českých Budějovicích.

Na co se můžete těšit?

Profesionální akrobatické vystoupení freerunnera a parkouristy „Sonicvova“, taneční vystoupení kroužků Salesiánského střediska mládeže, kreativní společnou aktivitu při úpravě exteriéru klubovny Vltava, workshop BudeCirkus se žonglátky a šálou, kde se naučíte žonglovat a vyzkoušíte si vzdušnou akrobacii, gaming besedu a celým dnem nás bude provázet moderátor Jiří Ježek.

Nechte se unést atmosférou plnou energie a zábavy!

Těšíme se na vás!

 

Oslava Mezinárodního dne Romů

Oslava Mezinárodního dne Romů

V sobotu 27. dubna proběhla na farní zahradě u kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech oslava mezinárodního dne Romů. Pod záštitou Salesiánského střediska to byl již 14. ročník. Akce jsme uspořádali v tradiční spolupráci s Charitou České Budějovice.

Sobotní oslavě předcházel týden s romskou kulturou v Otevřených klubech, kdy pracovníci pro účastníky programů připravili několik aktivit cílených na poznávání romské kultury, například různé kvízy, příběhové hry či povídání o romské kultuře a historii. Přípravy na oslavu se výrazně promítly do programu Tancování, kde děvčata pilně trénovala na svá vystoupení.

Oslavy se účastnilo na 220 návštěvníků, mezi kterými po celou dobu panovala skvělá atmosféra. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a pro děti několik stanovišť, kde se mohly věnovat výtvarné či sportovní činnosti. Také si mohly vyzkoušet žonglování na mnoho způsobů nebo vyrobit vlastní placku. V závěru oslavy reprodukovanou hudbu vystřídaly dvě kapely našich účastníků. Zlatým hřebem bylo již tradičně taneční vystoupení dvou skupin z našeho programu. Všechna vystoupení se mimořádně vydařila, za což je bohaté obecenstvo náležitě odměnilo potleskem. Oslava byla zakončena požehnáním od salesiána Pavla.

 

Ohlédnutí za koncertem

Ohlédnutí za koncertem

ŽIVÁ MUZIKA, BARVITÉ HLASY, AKUSTICKÉ NÁSTROJE — skvělý hudební zážitek a nadšení posluchači. To byl včerejší benefiční koncert skupiny Spirituál kvartet.

Včera večer proběhl v kostele sv. Vojtěcha již tradiční benefiční koncert na podporu Salesiánského střediska mládeže. Letos jsme přivítali oblíbenou skupinu SPIRITUÁL KVARTET, ke které se na několik písní přidal dětský pěvecký sbor ZUŠ Vojtěch. V zaplněném kostele panovala výborná atmosféra.

 

Dobrou zprávou je, že benefiční koncert letos podpořila Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí jeho výtěžek. Takže zakoupením vstupenky návštěvníci přispěli do naší veřejné sbírky dvojnásobkem ceny vstupenky.

Výtěžek letošního benefičního koncertu chceme použít na revitalizaci dvou učeben, ve kterých pořádáme volnočasové aktivit pro děti a mládež. Chceme vytvořit dvě multifunkční učebny zařízené moderním nábytkem, kde bude možno provozovat různé aktivity (výtvarné, IT, hudební…) v příjemném a moderním prostředí vhodném pro kvalitní trávení volného času. Pokud to získané prostředky umožní, chceme také pořídit pomůcky a vybavení pro moderní výukové metody vzdělávání. Realizace tohoto projektu je významným strategickým a rozvojovým krokem organizace. Uvědomuje si totiž, že příjemné, bezpečné a moderní vybavení učeben hraje klíčovou roli při vzdělávání dětí. Navíc nám tyto nově zrekonstruované prostory umožní nabízet větší spektrum volnočasových aktivit většímu množství dětí a mladých lidí.

Děkujeme hudebníkům ze Spirituál Kvartetu a ZUŠ Vojtěch, děkujme návštěvníkům koncertu i partnerům a už nyní pro vás připravujeme příští benefiční koncert!