Adaptační den v MŠ K. Štěcha

V úterý 11. 6. 2023 jsme s dětmi z Klubíku Mája navštívili 6. třídu Mateřské školy K. Štěcha. Děti si prohlédly prostředí třídy a pohrály si s hračkami, vytvořily si z papíru pestré nanuky a spolu s ostatními dětmi a paní učitelkami si zazpívaly několik písniček s pohybovým doprovodem. Následně jsme se společně přesunuli na zahradu, kde se děti vyřádily na různých prolézačkách a užily si pobyt venku.

Tuto návštěvu vnímáme jako velmi důležitou, jelikož většina dětí, se kterými jsme se do mateřské školky podívaly, tam od září nastupuje na poslední rok předškolní docházky. V září tedy nepůjdou do zcela neznámého prostředí, ale již trochu tuší, jak to ve školce vypadá a co je tam čeká. Všem se tam moc líbilo.