Americká ambasáda se zajímala o práci Salesiánů

Poslední zářijový den, tj. 30. 9. 2013 se v restauraci Hotelu Zvon v Českých Budějovicích uskutečnilo netradiční setkání zástupců Salesiánského střediska mládeže, Jihočeského kraje a Velvyslanectví USA v Praze. Za Americkou ambasádu přijela do jihočeské metropole debatovat paní Sonnet Frisbie, tajemnice pro lidská práva, a Jana Kernerová, politická analytička.

Proč se Velvyslanectví USA vůbec začalo zajímat o práci Salesiánského střediska mládeže, nám sdělila paní Jana Kernerová: „Cílem naší cesty do Českých Budějovic bylo získat detailnější představu a hlubší pochopení letních násilných střetů následujících po incidentu na sídlišti Máj. Zároveň jsme se chtěli dozvědět více o současné situaci a problémech romské komunity v Českých Budějovicích a konkrétních projektech a aktivitách neziskových organizací, jako je Salesiánské středisko mládeže, které Romům v jejich obtížích intenzivně pomáhají.“

Zájem Velvyslanectví USA o práci Salesiánského střediska mládeže nejen ředitele, Ing. Tomáše Rádla, ale i jeho kolegy velmi potěšil a překvapil. „Je vidět, že to, co děláme nejen pro Romy, ale i pro všechny obyvatele Máje, má nějaký smysl a společně všichni věříme, že to v budoucnu přinese své ovoce,“ říká Jan Horváth, jeden ze zaměstnanců pracujících s komunitou na sídlišti Máj. „Je to síla, když si vás samo Velvyslanectví vyhledá a projeví zájem o vaši práci,“ uzavírá Jan Horváth.

Jak paní Sonnet Frisbie, tak i Jana Kernerová byly velice pozitivně překvapeny z aktivit a služeb, které Salesiánské středisko mládeže nabízí. Zvláště ocenily pedagogické programy, ve kterých bez problémů spolupracují děti různých národností nebo etnik. Během diskuze došlo i na protiromské demonstrace a úlohu zprostředkovatele a organizaci několika vzájemných a nekonfliktních debat, které Salesiánské středisko mládeže uskutečnilo. Této role se Salesiánské středisko mládeže zhostilo velice statečně.

Paní Sonnet Frisbie a Jana Kernerová se během své krátké návštěvy v Českých Budějovicích potkaly také s primátorem Mgr. Jurajem Thomou a vedením policie. Součástí programu byla též návštěva sídliště Máj včetně nového Komunitního centra, které má napomoci místním obyvatelům s řešením jejich problémů.