25letá historie se potkala na jednom místě

Bylo krátce po sametové revoluci, kdy stále znělo nadšení plné euforie živené událostmi posledních dnů, týdnů, měsíců… Salesiáni, kteří v Českých Budějovicích tajně působili již od 80. let, se začínali objevovat nejen jako zaměstnanci a kolegové z různých firem, ale nyní i jako tajně vysvěcení kněží a řeholníci.

Psal se rok 1990 a Salesiánům byla s pověřením místního biskupa Miroslava Vlka svěřena farnost Čtyři Dvory. Hned po příchodu se „rozjíždí“ nejen farní pastorace, ale i první kroužky, oratoře, herny a další aktivity začínajícího Salesiánského střediska mládeže…

Od těchto začátků až po dnešní dny uplynulo 25 let. Za tu dobu urazilo Salesiánské středisko mládeže velký kus cesty směrem k rozvoji, profesionalitě, otevřenosti, modernizaci… Ale nejen v „životě“ Salesiánského střediska mládeže, ale i u samotných salesiánů a bývalých zaměstnanců nebo „civilkářů“ došlo za čtvrt století k životním změnám a událostem.

O tom všem, jak šel čas, bylo společné říjnové setkání salesiánů a zaměstnanců někdy i po 25 letech, kteří se jakýmkoli způsobem stali součástí života Salesiánského střediska a tím vstoupili do historie Salesiánského díla v Českých Budějovicích.

Na čtyři desítky účastníků tohoto ojedinělého setkání mělo možnost slyšet z úst „otců“ zakladatelů, jak Salesiánské středisko vznikalo a jaké byly její začátky a naopak vidět dnešní záběr působnosti tohoto střediska. Bylo příjemné si uvědomit, že cíl, nadšení a smysl toho, proč zde toto dílo zapustilo před 25 lety své kořeny, je i dnes živé, aktuální a stále se rozrůstající.

Setkání se neslo nejen v nostalgickém vzpomínání na časy minulé, ale stalo se i zdrojem vzájemného povzbuzení a hledání, jak dál toto dílo v Českých Budějovicích ještě více upevnit a rozvíjet. A co je nejdůležitější, jak stále zůstat mladým nablízku tam, kde nás potřebují a očekávají.

Salesiánskému středisku mládeže přejeme krásný jubilejní rok 2015/2016 plný radostných a usměvavých dětských tváří.

logo