Život Jihočeského kraje

Život Jihočeského kraje

Termín realizace projektu: 1.1. 2012 – 31.3. 2013

Cílem projektu je podnítit zájem dětí a mládeže o své nejbližší okolí v rámci Jihočeského kraje atraktivní formou prostřednictvím videoreportáží, které natočí členové dětského filmového štábu v rámci filmařského kroužku.
Na mikroregionální úrovni se často pořádají krásné tradiční akce, které jsou známe jenom mezi místními obyvateli. Tento projekt chce především zviditelnit iniciativy podporující udržování tradičních kulturních akcí a taky představit veřejnosti rozmanité pamětihodnosti v jižních Čech.

Přínos projektu má dvě roviny. Na jedné straně propaguje veřejnosti ne moc známé kulturní aktivity a památky v jihočeském regionu. A tím vede k rozšíření povědomí o kulturních nabídkách Jihočeského kraje široké veřejnosti a povzbuzuje lidi k zachování uskutečňovaných tradičních akcí i do budoucna a péči o památky. Na straně druhé projekt podporuje všímavost o své nejbližší okolí a vzdělávání v oblasti kultury.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo