Zájmové kroužky pro děti a mládež

Zájmové kroužky pro děti a mládež

19. 03. 2008

Salesiánské středisko mládeže nabízí dětem celou řadu zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvinout své dovednosti, rozšířit vědomosti a navíc prohloubit schopnost komunikace v dětském kolektivu i s dospělými. V současnosti Středisko nabízí celkem 27 tematických kroužků – hudební, sportovní, technické, výtvarné a kulturní, které navštěvují děti a mladiství ve věku 5 – 26 let.

Záměrem projektu je umožnit dětem a mladistvým pravidelnou a kvalitní nabídku volnočasových aktivit, což souvisí s přiměřeně vybaveným a příjemným prostředím. V kroužcích se snažíme harmonicky rozvíjet osobnost mladého člověka formou přátelského ovzduší a rodinné atmosféry zejména pro ty, kteří tyto hodnoty neměli možnost poznat ve svých rodinách.

Používané principy: otevřenost, osobní přístup, atmosféra domova, pestrá nabídka, preventivní systém, asistence. Právě z tohoto důvodu – a pro nízkou cenu – jsou kroužky navštěvovány též původně neorganizovanými dětmi.


Projekt spolufinancuje Krajský úřad Jihočeského kraje
a Statutární město České Budějovice.