Zájmové kroužky pro děti a mládež

Zájmové kroužky pro děti a mládež

Záměrem projektu je umožnit dětem a mladistvým pravidelnou a kvalitní nabídku volnočasových aktivit, což souvisí s přiměřeně vybaveným a příjemným prostředím. Středisko nabízí dětem a mládeži celou řadu zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvinout své dovednosti, rozšířit vědomosti a navíc prohloubit schopnost komunikace v dětském kolektivu i s dospělými. Zájmové kroužky mají umožnit dětem a mladistvým pravidelnou a kvalitní nabídku, poskytnout jim bezpečné prostředí pro trávení volného času. Za důležitou považujeme skutečnost, že realizace kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež je zároveň dobrou primární prevencí před případnými patologickými jevy. Snažíme se uplatnit individuální přístup v rámci skupinové práce. Náplň a úroveň jednotlivých kroužků zajišťují pedagogové volného času a dobrovolníci, kteří mají v daném oboru teoretické i praktické zkušenosti.

V současnosti Středisko nabízí celkem 26 tematických kroužků – hudební, sportovní, technické, výtvarné a kulturní, které navštěvuje 244 dětí a mladistvých (5 – 26 let). Nabídka kroužků je každoročně upravována dle zájmu dětí.


Tento Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje .