Výpravou za vzděláním

Termín realizace projektu: 24. 3. 2017 – 26. 3. 2017

Místo realizace projektu: Klášter Congregatio Jesu Štěkeň, Štěkeň

Projekt „Výpravou za vzděláním“ navazuje na úspěšné minulé projekty, které byly podpořeny městem České Budějovice. Jedná se o víkendovou výpravu mladých lidí od 14 let, kteří se chtějí stát vedoucími letních pobytových táborů v SaSM – DDM ČB.

Záměrem projektu je podpora volnočasové aktivity jednorázového charakteru za účelem vzdělávání.

Cílem projektu je realizace zážitkového výukového programu pro mladé lidi, který vede k podpoře samostatnosti a odpovědnosti za druhé, má vzdělávací charakter a posiluje vrstevnické vztahy a soudržnost týmu.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.