Výpravou za vzděláním

Termín realizace projektu: 20. 3. 2015 – 22. 3. 2015

Cílem projektu je realizace zážitkového výukového programu pro mladé lidi, který vede k podpoře samostatnosti a odpovědnosti za druhé, má vzdělávací charakter a posiluje vrstevnické vztahy a soudržnost týmu. Místem realizace projektu je Klášter CongregatioJesu Štěkeň ve Štěkni.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.