Výchova a vzdělávání v otevřených klubech

Výchova a vzdělávání v otevřených klubech

Otevřené kluby nabízí volnočasové pedagogické programy všem návštěvníkům, kteří dochází do Ootevřených klubů v SaSM – DDM ČB – 210 různých dětí a mladistvých ve věku 6 – 18 let. Programy zajišťují kvalifikovaní a zodpovědní pracovníci klubů, vč. dobrovolníků a praktikantů, bez nichž si lze tuto náročnou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží jen stěží představit.

Docházka dětí a mládeže do klubů je dobrovolná, na základě vlastního svobodného rozhodnutí. Zájemci mohou kdykoli přijít a zase odejít. Návštěvníci se mohou zapojit se do pravidelné činnosti dle vlastního výběru. Mohou využít tělocvičnu i hřiště před vchodem do Střediska (fotbal, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal aj.),  stolní fotbal, kulečníkový stůl, nealkoholický bar, stolní hry, popovídat si apod. Kromě této pravidelné nabídky v klubu se zaměřujeme na speciální volnočasové programy: např. keramická dílna, horolezecká stěna, doučování, PC učebna aj. Tyto programy mají za cíl vzbudit jejich zájem, prolomit nudu, nechuť se zapojit do čehokoli, laxnost a zlepšit vzdělání vč. motivace.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.