Volný čas jako prostředek k realizaci

Volný čas jako prostředek k realizaci

Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB se dlouhodobě a cíleně věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. V současné době není tato práce plně doceňována. Utváření mladého člověka v sociálně zralou bytost prostřednictvím výchovy a vzdělávání je důležitým společenským krokem.

Naší snahou je harmonicky rozvíjet osobnost mladého člověka formou přátelského ovzduší a rodinné atmosféry zejména pro ty, kteří tyto hodnoty neměli možnost poznat ve svých rodinách. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout mj. také v tomto projektu zaměřeném na zájmové kroužky. Smyslem je umožnit dětem a mladistvým pravidelnou a kvalitní nabídku volnočasových aktivit, což souvisí s přiměřeně vybaveným, bezpečným a příjemným prostředím.

Uvědomujeme si, že celý projekt týkající se pravidelné zájmové činnosti je rozsáhlý a nákladný. Přestože se každoročně snažíme o podporu z různorodých zdrojů, není pokrytí nákladů dostačující. Proto jsme požádali Nadaci ČEZ o finanční spoluúčast. Konkrétně pak pro mediální kroužek, který je aktuálně ohrožen.

Konkrétním cílem projektu tedy je udržení a realizace mediálního kroužku pro děti a mládež. Pořízení odpovídajícího vybavení, čímž je dosaženo kvalitního a profesionálního zaměření tohoto kroužku. Děti a mládež pracují s odpovídající technikou, učí se ji správně používat, zapojují se do budování public relations celé organizace. Nedílnou součástí kroužku je využití médií k pozitivní osobnostní výchově a kritickému postoji. Výhodou je samozřejmě využití této techniky také pro prezentaci zájmových kroužků a Střediska jako takového obecně.
Naší snahou je udržet kvalitní nabídku všech kroužků za nízké ceny pro všechny současné a budoucí zájemce i nadále. Domníváme se, že v těsné blízkosti tří sídlištních lokalit (Máj, Šumava, Vltava), kde se také vyskytuje velké množství dětí neorganizovaných, je tato pravidelná, cenově snadno dostupná zájmová činnost důležitou součástí volnočasových aktivit dětí a mládeže.


Tento Projekt je spolufinancován Nadací ČEZ.

nadace_cez_logo1