Volnočasové aktivity pro děti

Volnočasové aktivity pro děti

Termín realizace: 1.8. 2014 – 31.12. 2014

Cílem projektu je formou her a volnočasových aktivit pro děti ve věku 3 – 7 let výchovné působení a rozvíjení jejich osobnosti.

Pro věkovou hranici 3 – 7 let nabízíme v projektu tyto aktivity:

– sportovní aktivity: kroužek Sportovní hry (úterý 15:30 – 16:30)

– výtvarně-tvořivé aktivity: Keramický kroužek II. (středa 17:00 – 18:30)

Keramický kroužek IV. (čtvrtek 16:00 – 17:30)

Barevné tvoření ( středa 15:30 – 16:45)

– předškolní vzdělávání formou krátkodobého hlídání dětí ze sociálně slabých rodin:

Program Předškoláci (úterý, pátek 10:00 – 12:00)

 


Tento projekt je spolufinancován Nadací pro radost.

nadace-pro-radost