Volnočasové aktivity pro děti

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

V souladu s hlavním záměrem uvedeného grantového programu, kterým je podpora rozvoje mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje, chce Salesiánské středisko i v roce 2017 pokračovat ve své realizaci zájmové činnosti pro děti a mládež.

Cílem projektu je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže a podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM – DDM ČB.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku od 6 do 26 let navštěvující zájmovou činnost v Salesiánském středisku mládeže a děti a mládež ve věku 6-18 let, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídliště Máj, sídliště Vltava a Čtyřech Dvorů.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo