Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023

Období dosažení účelu dotace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Účelovou dotací byla podpořena registrovaná sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM V Kostce.

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.


Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje