Tampír

Tampír

Středisko si klade za cíl prostřednictvím zlepšení technických a materiálních podmínek ze základny Tampír vybudovat výchovně vzdělávací pastorační zařízení pro kolektivní trávení volného času. Vlastníkem objektu je Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Českých Budějovicích, Středisko má tento objekt vč. pozemků dlouhodobě pronajatý. Nájemce je podle nájemní smlouvy oprávněn užívat předmět nájmu především ve prospěch dětí a mládeže, církevních organizací, vysokoškoláků, rodin s dětmi a dalších neziskových organizací.

Samota Tampír svojí polohou odpovídá ideálně trávení volného času pro děti a mládež a rodiny s dětmi. Silniční komunikace jsou ve velké vzdálenosti, místo je bezpečné a vhodné také ekologické aktivity. K dispozici je venkovní hřiště, v těsné blízkosti s nachází les. Tato krásná lokalita nabízí široké možnosti pro rozvoj výchovné a vzdělávací činnosti i šetrnou turistiku. Aktivity účastníků neruší jiné obyvatele a tito sami mají klid.

Nutné rekonstrukce: V rámci projektu zdravotní instalace se jedná o odkanalizování splaškových vod ze sociálních zařízení a úpravu vody vč. vybudování čističky pitné vody.

Momentálním největším problémem objektu Tampír je, že voda nevyhovuje požadavkům vyhlášky pro pitnou vodu. Problémem jsou překročené limity rozpuštěného železe (pravděpodobně i manganu) a z toho planoucího zabarvení, zákalu a jemného kalu i usazenin. Z tohoto důvodu chce Středisko instalovat zařízení pro úpravu vody.

Pro řešení likvidace splaškových vod je navržena ekologická sestava, která odpovídá hydrotechnickým výpočtům, geologickým a hydrogeologickým poměrům v řešené lokalitě s minimálními náklady bez energetické náročnosti. Konkrétně se jedná o odvedení splaškových vod z objektu Tampír k biologické čistírně odpadních vod (ČOV) a odtud do hlavního odvodňovacího zařízení ve správě ZVHS OPV.

 


 

Tento Projekt je spolufinancován nadací Renovabis.