Sportovní aktivity pro děti

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice
Projekt řeší nedostatek sportovních aktivit u dětí, převážně ze sociálně slabých rodin (neúplné, nízkopříjmové rodiny a pod). Z dlouhodobé praxe pracovníků SaSM- DDM ČB vyplývá, že v těchto rodinách se neklade důraz na zdravý životní styl, včetně sportování. Děti často trpí špatnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu. Projekt „Sportovní aktivity pro děti“ nabízí dětem pohybové vybití dle jejich zájmu. Děti mají možnost seznámit se s různými druhy sportu, vyzkoušet si je, či bezplatně realizovat.
Cílem projektu je motivování dětí na účasti na pohybových aktivitách jako vhodnou alternativu k trávení volného času a zvyšování jejich zapojení do pohybových aktivit.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo