Společně do společnosti

Společně do společnosti

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvářet podmínky pro integraci romských dětí a jejich rodin ohrožených sociálním vyloučením do běžného života většinové společnosti. Cílovou skupinou jsou romské děti ve věku 6 – 15 let a jejich rodiny. Primárně se soustředíme na okruh osob ze spádové oblasti sídliště Máj v Českých Budějovicích a osoby neorganizované, ohrožené, či zasažené sociální exkluzí. Jedná se o obyvatele vyloučené lokality.

Uvědomujeme si, že je třeba romským dětem nabídnout i jiné motivační alternativy využití a trávení volného času než v budově na Středisku či na Majáku. Rádi bychom je vzali i do jiného podnětného prostředí.

Konkrétná aktivity, které plánujeme pro rok 2011:

  • zrealizovat pět smysluplných jednodenních výletů pro max. 10 romských dětí (na jednu akci).
  • zrealizovat sedm návštěv pro 6-8 romských dětí děti v o.s. Koníček a zapojit je aktivně do péče o koně.
  • Do každého zrealizovaného jednodenního výletu včlenit výchovně – vzdělávací prvky (např. návštěva muzea, ZOO, zámku, podpora trpělivosti, spolupráce apod.)
  • zrealizovat dva programy pro širokou veřejnost, do kterých budou aktivně zapojeny romské děti a jejich rodiče (Mezinárodní den Romů a Den dětí).

Touto cestou nabídneme dětem a mládeži možnost zapojit se do kulturního a sociálního života společnosti, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, povědomí o světě, ve kterém vyrůstají. Děti a mládež budeme motivovat k hledání a získávání nových poznatků a podporovat jejich přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Využijeme k tomu především jejich školní znalosti a látku, kterou probírají. Navážeme tématicky na jejich školní učivo, které podpoříme fotografiemi, články a internetovými odkazy. Účastníky také zapojíme do přípravy výletu nebo akce (např. telefonické zjištění ceny vstupného nebo jízdného, vyhledávání tras a vzdáleností, příprava výzdoby apod.).


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo