Sociální integrace na Máji

Sociální integrace na Máji

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

V souladu s cíli grantového programu Jihočeského kraje je záměrem projektu podpora činností programů, které povedou za aktivní účasti klienta k řešení akutních i dlouhodobých problémů a k posilování vědomí odpovědnosti jednotlivce.

Cílem projektu je realizace dvou neregistrovaných sociálních služeb: terénní komunitní práce a individuální sociální práce pro dospělé členy rodiny dětí docházejících na různé programy Střediska a přispět tak k jejich sociálnímu začleňování.

Projekt podporuje získávání, resp. posilování sociálních kompetencí na samostatné řešení problému (týká se to i lepší uplatnitelnosti a zapojení na trh práce, či zachování trvalého bydlení), motivování rodinných příslušníků k předcházení podobných sociálních problémů a vede k uplatňování takové výchovy dětí, která zajistí jejich úspěšný start do školního procesu nebo je ve vzdělávání podporuje.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo