Sociální integrace na Máji

Termín realizace projektu: 1. 4. 2017 – 31. 6. 2017

Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj České Budějovice

 

Výchozí situace:

Salesiánské středisko mládeže se vedle volnočasových aktivit pro děti a mládež (zájmová činnost, NZDM Oráč, táborová činnost) věnuje i práci s jejich rodinami. Tato činnost vyplývá z potřeby řešit nepříznivou situaci dítěte a předcházet jeho sociálnímu vyloučení. Salesiánské středisko se proto snaží uspořádat takové akce, kde se mohu sejít členové majoritní i minoritní skupiny obyvatel, kde se mohou lépe poznat a v přátelské atmosféře budovat dobré sousedské vztahy

Záměr projektu:

V souladu s cíli grantového programu Jihočeského kraje je záměrem projektu rozvoj činností zaměřených na pomoc a podporu jednotlivců a rodin, které jsou znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.