Sociální integrace na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže se vedle volnočasových aktivit pro děti a mládež (zájmová činnost, NZDM Oráč, táborová činnost) věnuje i práci s jejich rodinami. Tato činnost vyplývá z potřeby řešit nepříznivou situaci dítěte. Dle našich zkušeností víme, že většina problémů dětí má zdroj v rodině. Celistvá péče o dítě představuje pomoc rodině při řešení obtížných životních situacích. Odborná pomoc rodinnými příslušníkům tak zároveň zkvalitňuje služby pro dítě. Projekt svým zaměřením reaguje na potřeby rodin pocházejících z lokality definované Jihočeským krajem jako vyloučená lokalita (sídliště Máj), které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou nim znevýhodněni. SaSM – DDM ČB působí v této lokalitě již přes 20 let a má v dané komunitě vybudovanou důvěru.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo