Sociální integrace na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Cílem projektu je realizace dvou neregistrovaných sociálních služeb: terénní komunitní práce a individuální sociální práce pro dospělé členy rodiny dětí dojíždějících na různé programy Střediska a přispět tak k jejich sociálnímu začleňování.

Projekt podporuje získávání, resp. posilování sociálních kompetencí na samostatné řešení problému (týká se to i lepší uplatnitelnost a zapojení na trh práce, či zachování trvalého bydlení), motivování rodinných příslušníků k předcházení podobných sociálních problémů a vede k uplatňování takové výchovy dětí, které zajistí jejich úspěšný start do školního procesu nebo je ve vzdělávání podporuje.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo