Sociální inkluze na Máji

Sociální inkluze na Máji

Termín realizace projektu: 1.1. 2012 – 31.12. 2012

Cílem projektu je poskytování sociálních služeb a pomoc při řešení konkrétních problémů rodinných příslušníků uživatelů SaSM – DDM ČB a tím tak přispět k jejích sociálnímu začleňování. Projekt podporuje získávání, resp. posilování sociálních kompetencí na samostatné řešení problému, motivování rodinných příslušníků k předcházení podobných sociálních problémů a jejich vedení k uplatňování takové výchovy nezletilých členů rodiny, která zabezpečí připravenost dítěte na školní docházku. Snahou je zlepšení komunikace mezi romskou a většinovou společností a podpora sociálního začlenění.

Projekt má dvě části. První část je určená pravidelné celoroční aktivitě a to poskytování neregistrované sociální služby romské komunitě, druhou část tvoří dvě jednorázové aktivity ( Dětský den, Romský den).


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo