Romská Oratoř

Romská Oratoř

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvářet podmínky pro integraci romských dětí a mládeže do běžného života většinové společnosti. Podporovat jejich cílenou výchovu a vzdělávání. Cílovou skupinu tvoří neorganizované romské děti a mládež ve věku 6 – 15 let převážně z prostředí sídlištních lokality Máj v Českých Budějovicích.

Romská Oratoř odpovídá potřebám romských dětí: hrát si, soutěžit, pohybové vybití, zájem dospělého člověka, potřeba osobního vztahu, popovídat si, doprovázení, hudba, tanec, být v partě (kolektivu), potřeba pohlazení. Pro děti jsou připravovány programy, kterých se aktivně účastní a v jejichž rámci se je snažíme motivovat k základnímu i následnému vzdělávání se a účelnému trávení volného času. Nízkoprahovost zařízení poskytuje dětem a mladým lidem bezpečné prostředí, ve kterém mohou strávit volný čas a zároveň působí preventivně v oblasti sociálně patologických jevů (závislosti, kriminalita atd.). S cílovou skupinou máme již více jak 10 letou praxi.


Tento Projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.