Rodiny s dětmi v našem sousedství

Termín realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

V rámci projektu realizujeme tyto volnočasové programy pro děti a mládež: Oratoř, Tématické programy, Doučování, Sídliště, Fajta a komunitní práce (ambulantní a terénní forma) pro rodinné příslušníky těchto dětí.

Přínosem projektu je poskytnutí volnočasové nabídky dětem a mládeži pocházející ze sídliště Máj a předcházet tak nežádoucím projevům chování ve chvílích jejich volného času. Projekt pomáhá řešit problémy rodin těchto dětí a přispívá k jejich sociálnímu začleňování.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.