Rekonstrukce základny Tampír

Rekonstrukce základny Tampír

Stávající objekt Tampír se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (u obce Hranice u Nových Hradů). Svojí polohou odpovídá ideálně trávení volného času pro děti a mládež a rodiny s dětmi. Silniční komunikace jsou ve velké vzdálenosti, místo je bezpečné a vhodné také pro ekologické aktivity. K dispozici je venkovní hřiště, v těsné blízkosti s nachází les. Tato krásná lokalita nabízí široké možnosti pro rozvoj výchovné a vzdělávací činnosti i šetrnou turistiku. Aktivity účastníků neruší jiné obyvatele a tito sami mají klid. Záměrem projektu je zkvalitnit provoz základny Tampír a následně ji využít pro zájmové vzdělávání.

Nutné rekonstrukce: Provedení zdravotní instalace objektu Tampír. V rámci projektu zdravotní instalace se jedná o odkanalizování splaškových vod ze sociálních zařízení. Úpravou kanalizace a opravou objektu chceme dosáhnout výchovně-vzdělávacího a rekreačního využití objektu.

Kapacita budovy: 18 lůžek. V letních měsících základnu využíváme jako zázemí pro stanové tábory, které jsou na přilehlém pozemku. Zotavovací akce a letní tábory mají kapacitu 25 dětí a mladistvých + cca 3-5 vedoucích.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo