PRO BONO

Termín realizace projektu: 1. 1. 2015- 31. 12. 2015

Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB. Zabezpečit personální zajištění jednotlivých projektů a zkvalitňování spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolovaní.

Dílčí cíle projektu

  • vyhledávání a nábor nových dobrovolníků (propagace dobrovolnické činnosti)
  • zaškolení do dobrovolnické činnosti, vzdělávání v průběhu dobrovolnické činnosti, pojištění dobrovolníka v době výkonu dobrovolnické činnosti, zpětná vazba, nabídka intervize a supervize
  • zapojení dobrovolníků do dobrovolnické činnosti
  • motivování a oceňování dobrovolníků

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.