Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích

Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích

Záměrem projektu je v souladu se strategickým cílem Strategie prevence kriminality snižovat rizika a výskyt protiprávních činností formou realizace aktivit sociální prevence, které podporují sociální začleňování okrajových skupin.

SaSM – DDM ČB v projektu realizuje tyto činnosti: vyhledávání rizikových skupin dětí a mladých lidí potulujících se po ulicích, realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež, odborná pomoc rodinným příslušníkům dětí, které se účastní aktivit SaSM – DDM ČB.

Tímto chceme snižovat napětí mezi místními obyvateli a riziko rasově motivovaných útoků. Aktivity projektu pomohou předcházet páchání drobné trestní činnosti a celkově pozitivně ovlivní pocit bezpečí v dané lokalitě.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.