Prevence kriminality mládeže

Název projektu: Prevence kriminality mládeže

Realizátor: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice

Termín realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2017

 Projekt je zaměřen na prevenci kriminality a snižování výskytu rizikového a nevhodného chování mládeže ve věku 12-21 let v Českých Budějovicích prostřednictvím pravidelné terénní práce realizované 1x týdně dvojicí pracovníků Jihočeského streetworku Prevent a Salesiánského střediska mládeže. Opět navazujeme na projekt „Prevence kriminality s cílovou skupinou dětí a mládeže“, který probíhal v roce 2015 a taktéž v roce 2016.

Projekt navazuje na dva předchozí projekty týkající se preventivních aktivit pro děti a mládež v rizikových lokalitách v Českých Budějovicích. Aktivity byly poskytovány ve spolupráci s organizací Prevent 99 z.ú., a vyhodnoceny jako prospěšné pro práci s touto cílovou skupinou.

 

 

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.