Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách

Termín realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Cílem projektu je v souladu se Strategií prevence kriminality u cílové skupiny dosáhnout snížení výskytu rizikového, kriminálního a jinak nevhodného jednání a tím zajistit zvýšený pocit bezpečí občanů žijících a pohybujících se v lokalitách, na které se aktivity projektu soustředí. Tohoto cíle bude dosaženo realizací jednotlivých aktivit projektu. Terénní pracovníci budou aktivně působit v lokalitě Vltava a důsledně poskytovat odborné intervence.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.