Předškoláci

Předškoláci

Termín realizace projektu: 01.01. 2012 – 31.12.2012

Program Předškoláci je určen dětem v předškolním věku, pocházejících ze sociálně vyloučené lokality Máj v Českých Budějovicích, které nenavštěvují žádné jiné předškolní zařízení z důvodu nedostatku volných míst v mateřských školách nebo nedostatku důvěry v tyto zařízení ze strany rodičů.
Děti z cílové skupiny často pocházejí z málo podnětného prostředí, které jim nedovoluje osvojit si základní sociální dovednosti (děti často neumí jazyk majoritní společnosti, absence kontaktů s příslušníky většinové společnosti, problémy s dodržováním základních pravidel) a dosáhnout tak potřebné školní zralosti.

Projekt má svoji tříletou historii v podobě zkušebního projektu, který se ujal a v současnosti je rodiči dětí pozitivně hodnocený a ve vysoké míře navštěvovaný. Projekt představuje individuální péči o děti v podobě krátkodobého hlídání, za účelem přípravy na školní docházku.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.