Předškoláci na Máji

Předškoláci na Máji

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Projekt Předškoláci na Máji je zaměřen na péči o děti do 6 let věku formou krátkodobého hlídání a nabízí jim předškolní přípravu.

Hlavním cílem projektu je realizace individuální péče o děti v předškolním věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a zvýšení předpokladu jejich úspěšného zapojení do vzdělávacího systému. Projekt nabízí celoroční a pravidelnou službu rodinám s malými dětmi formou krátkodobého hlídání za účelem předškolního vzdělávání.

Dílčí cíle: realizace předškolní přípravy prostřednictvím metod zohledňujících sociokulturní odlišnost účastníků zvyšujících jejich připravenost na úspěšné zahájení školní docházky. Zapojení a motivování rodiny do předškolního vzdělávání dětí a zvyšování jejich informovanosti v této oblasti.

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku od 3 do 6 let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj, které nenavštěvují mateřskou školku nebo jiné předškolní vzdělávání. Maximální okamžitá kapacita je 12 dětí.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.