Předškoláci

Předškoláci

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Hlavním cílem projektu je realizace individuální péče o děti v předškolním věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a zvýšení předpokladu jejich úspěšného zapojení do vzdělávacího systému. Projekt nabízí celoroční a pravidelnou službu rodinám s malými dětmi formou krátkodobého hlídání za účelem předškolního vzdělávání.
Dílčí cíle: realizace předškolní přípravy prostřednictvím metod zohledňujících sociokulturní odlišnost účastníků zvyšujících jejich připravenost na úspěšné zahájení školní docházky. Zapojení a motivování rodiny do předškolního vzdělávání dětí a zvyšování jejich informovanosti v této oblasti.

Zdůvodnění a přínos projektu:

  • možnost krátkodobého hlídání dětí a umožnění časového prostoru jejich rodinným příslušníkům k vyřízení různých záležitostí (k dispozici jsou sociální pracovníci připraveni ke konzultacím apod.), návštěvě úřadu, lékaře atd.
  • rozvoj zvídavosti a zájmu dětí o nové činnosti, dovednosti a informace
  • získání pozitivního vztahu k výchově a vzdělávání
  • snížení školní neúspěšnosti hned od začátku základního vzdělávání
  • „formování rodičů“ (návyk rodičů na pravidelné doprovázení dítěte do zařízení, později to může zlepšit pravidelnou docházku dětí do základní školy)
  • informování rodičů (jak připravit dítě do školy)
  • díky zkušenosti z již zaběhnutého projektu, program Předškoláci, motivuje rodiče i k zápisu do MŠ (v roce 2012 byly, po zkušenosti s naším projektem, 2 děti zapojeny do klasického předškolního vzdělávání).

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.