Prázdniny v ulicích sídliště Máj

Termín realizace projektu: 20. 6. 2016 – 2. 9. 2016

Cílem projektu je prostřednictvím realizace venkovních volnočasových aktivit vytvořit alternativu smysluplného trávení volného času pro děti ve věku 6- 14 let ze sociálně slabých rodin pocházející z lokality sídliště Máj v Českých Budějovicích během letního období. Volnočasové aktivity jsou propojeny s výchovným působením směrem k dodržování pravidel, slušnému chování a vzájemnému respektu.

Náplní aktivit na sídlišti jsou hry, soutěže a sportovní aktivity, dále pak prostor pro rozhovor, ať již skupinový či individuální. Tyto činnosti jsou zaměřeny tak, aby směřovaly ke stanoveným cílům a rozvíjely pozitivní sociální dovednosti účastníků.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.