Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Cílem Salesiánského střediska mládeže – DDM ČB v rámci volnočasových aktivit pro děti a mládež je, aby účastník tříbil své sociální a komunikační dovednosti. Účastníkům napomáháme objevit své schopnosti a rozvíjet je. Na základě preventivního systému Dona Boska prohlubujeme v účastnících duchovní rozměr a sociální cítění. V rámci jednotlivých kroužků účastník přijímá a osvojuje si jednotlivé kompetence. Dbáme na individuální přístup, rodinné prostředí a celkový zájem o účastníka. Naším záměrem je přizpůsobovat nabídku poptávce.

Zájmové kroužky patří do nabídky Střediska již mnoho let a stále se těší velké oblibě nejen u dětí a dospívající mládeže, ale také u nejmladších předškoláků. Zájmové kroužky nabízíme dětem a mládeži ve věku 5 – 26 let, kteří chtějí trávit svůj volný čas smysluplnou činností. Kroužky probíhají převážně ve dnech: úterý, středa, čtvrtek (výjimečně i v jiný den) v časovém rozmezí od 14:00 do 20:30 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Účastníkům kroužku se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.

Pro rok 2009/2010 Středisko nabízí celkem 27 tematických kroužků – sportovní, keramické, hudební, technické aj. V současnosti je přihlášeno 240 dětí a mladistvých. Rádi bychom udrželi kvalitní nabídku za nízké ceny pro všechny současné a budoucí zájemce i nadále. Domníváme se, že v těsné blízkosti tří sídlištních lokalit (Máj, Šumava, Vltava), kde se také vyskytuje velké množství dětí neorganizovaných, je tato pravidelná, cenově snadno dostupná zájmová činnost důležitou součástí volnočasových aktivit dětí a mládeže.


Tento Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje.

jihocesky_kraj-logo