Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Záměrem projektu je realizace pravidelné a celoroční nabídky volnočasových aktivit zájmového charakteru. Děti a mládež mohou využít pestrou paletu různých kroužků dle věku, zaměření a vlastního zájmu. Tímto projektem navazujeme na dlouholetou historii realizace zájmových aktivit, jejichž nabídka reflektuje potřeby dětí z let předchozích.

Kroužky probíhají pravidelně v úterý, ve středu a ve čtvrtek, převážně v časovém rozmezí od 14:00 – 20:00 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Realizace kroužků se řídí časovým plánem školního roku.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.