Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Záměrem projektu je realizace pravidelné a celoroční nabídky volnočasových aktivit zájmového charakteru. Děti a mládež mohou využít pestrou paletu různých kroužků dle věku, zaměření a vlastního zájmu.

Tímto projektem navazujeme na dlouholetou historii realizace zájmových aktivit, jejichž nabídka reflektuje potřeby dětí z let předchozích.

Kroužky probíhají pravidelně v úterý, ve středu a ve čtvrtek, převážně v časovém rozmezí od 14:00 do 20:00 v prostorách Střediska nebo pronajaté tělocvičně. Realizace kroužků se řídí časovým plánem školního roku. To znamená, že v projektu budou probíhat od ledna do června a pak až po letních prázdninách od září do prosince 2014. Účastníkům kroužků se věnují vedoucí z řad zaměstnanců organizace nebo kvalifikovaní lektoři – dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují a v rámci dobrovolnické služby se i nadále vzdělávají.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo