Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Záměrem projektu je umožnit dětem a mladistvým cenově dostupnou, pravidelnou a kvalitní nabídku volnočasových aktivit. Cílem pravidelné zájmové činnosti organizace je napomáhání k objevení a rozvíjení talentů a speciálních dovedností dětí a mladých lidí.

Pro školní rok 2012/2013 SaSM – DDM ČB nabízí celkem 34 tématických kroužků – sportovní, keramické, hudební, technické aj. Nabídka těchto zájmových aktivit reaguje na poptávku dětí a mládeže.

Kroužky probíhají pravidelně v úterý, ve středu a ve čtvrtek, převážně v časovém rozmezí od 14:00 – 20:00hod. v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Účastníkům kroužku se věnují vedoucí z řad zaměstnanců organizace nebo kvalifikovaní lektoři- dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují a v rámci dobrovolnické služby se i vzdělávají.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo