Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace: 1.1.2012 – 31.12.2012

Cílem projektu Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež je realizovat a rozvíjet volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18 let a udržovat pestrost nabídky dle zájmu jednotlivých účastníků.
Při jednotlivých kroužcích dbáme na individuální přístup, rodinné prostředí a celkový zájem o účastníka. Realizace kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež je zároveň dobrou primární prevencí před případnými patologickými jevy. Projekt zahrnuje 34 různých tématických kroužků- sportovní, keramické, hudební, technické aj.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.