Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt na podporu realizace zájmových kroužků SaSM – DDM ČB. Z prostředků Statutárního města České Budějovice financujeme náklady na elektřinu a nájem.

Pro školní rok 2010/2011 Středisko nabízí celkem 34 tématických kroužků – sportovní, keramické, hudební, technické aj. V současné době tyto kroužky navštěvuje 271 dětí a mladistvých (0 – 26 let). Nutno podotknout, že nabídka kroužků se aktualizuje i v průběhu roku na základě poptávky našich návštěvníků. Cílem zaměstnanců a dobrovolníků v rámci volnočasových aktivit pro děti a mládež je, aby účastník tříbil své sociální a komunikační dovednosti. Napomáháme jim objevit své schopnosti a rozvíjet je. Na základě preventivního systému Dona Boska prohlubujeme v účastnících duchovní rozměr a sociální cítění. V rámci jednotlivých kroužků účastník přijímá a osvojuje si jednotlivé kompetence. Dbáme na individuální přístup, rodinné prostředí a celkový zájem o účastníka. Za důležitou považujeme skutečnost, že realizace kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež je zároveň dobrou primární prevencí před případnými patologickými jevy.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.